Produkter

Kategorier

Gjøco Supermatt Rom

img

Gjøco Supermatt Rom er en vanntynnbar, helmatt akryl veggmaling som gir fargedybde og et vakkert rolig
resultat uten gjenskinn. Anvendes til mellom- og toppstrøk på vegger av f.eks bygningsplater, overmalbar tapet, puss, betong og sandsparkel. 
Til panel anbefales Gjøco Superfinish.

Forbehandling: 
Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjøco Interiørrens og vask over med rent vann. Gammel, blank og halvblank maling mattes ned med sandpapir og avstøves. Underlag malt med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Matt Rom. Flater misfarget av nikotin, sot div. fargestoffer påføres minimum ett strøk med Gjøco Sperregrunn.

Bruksmåte:
Gjøco Supermatt Rom  er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påfør 1-2 strøk etter behov med Gjøco 
Supermatt Rom. Påføres jevnt og fyldig. Unngå å gå tilbake til halvtørr maling. 

Øvrig informasjon:
Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +5°C; best resultat oppnås ved romtemperatur. Rør godt om. Ulike prod. nr. blandes før bruk til siste strøk for å unngå glans- og fargeforskjell. Malingen må ikke utsettes for frost. Flytende maling må ikke tømmes i avløpet, men leveres til miljøstasjon.

Sikkerhetsdatablad
Teknisk datablad
FDV